Installatieverantwoording

Wettelijke installatieverantwoording
De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen om hieraan te voldoen. Elke gemeente of organisatie heeft de verplichting een goede elektrotechnische bedrijfsvoering te hebben.Daarmee wordt geborgd dat ze aan de relevante wet-en regelgeving voldoen. Infra Technical Support kan de wettelijke taak als installatieverantwoordelijke invullen als een gemeente of bedrijf hiervoor zelf geen elektrotechnisch onderlegd persoon in dienst heeft.

Alles onder één dak
Als gediplomeerd installatieverantwoordelijke verzorgt Infra Technical Support de verplichte periodieke inspecties, stelt een meerjarig beleidsplan of handboek op en fungeert als de gesprekspartner intern voor de beheerders, onderhoudsmensen of toezichthouders van de elektrotechnische installaties in de openbare ruimte of gemeentelijke gebouwen. Dit kan zijn voor dagelijkse vragen, onderhoudscontracten of inspecties.

Samenhang met NEN 1010
Zowel de NEN 3140 als de NEN 1010 zijn Nederlandse normen voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. We borgen de wettelijke taak die een gemeente of een bedrijf heeft bij ongevaarlijke bedrijfsvoering bij de aanleg van veilige installaties volgens NEN1010 en het onderhouden van deze installaties volgens NEN3140.

Als installatieverantwoordelijke zorgt Infra Technical Support naast handhaving van een gestructureerde elektrotechnische bedrijfsvoering, voor de wettelijke norm voor vakbekwame en voldoende onderrichte personen.

APK voor elektrotechnische lichtsystemen
Een elektrotechnische installatie kan slijten. Systemen kunnen naast slijtage ook verouderd zijn. Daarom dient elk lichtsysteem periodiek gekeurd te worden. Bij een inspectie komen eventuele onveilige situaties naar boven en na aanpassing bent u verzekerd van een veilige installatie. Hiermee kunt u aantonen bij de arbeidsinspectie en verzekeraars dat er actie is ondernomen om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Infra Technical Support heeft alle kennis en certificeringen in huis om deze inspectie voor u uit te voeren.