Technische ondersteuning Infraprojecten

Wat is infratechniek?
Binnen de infratechniek zijn diverse disciplines aanwezig die te maken hebben met infrastructuur. De term infrastructuur is een verzamelnaam voor onroerende voorzieningen die transport en vervoer van mens en materiaal mogelijk maken. Voorbeelden zijn het ontwerpen en bouwen van bruggen en het aanleggen van wegen. Ondergrondse infra is een aparte tak van infratechniek. Hierbij gaat het om het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels. Ook het onderhouden en beheren van de objecten en bouwwerken met betrekking tot de infrastructuur behoren tot de infratechniek.

Elektrotechnische installatie in de infratechniek
De elektrotechnische installaties bestaan uit openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, bewakingscamera’s, markt-evenementenkasten en rioleringsinstallaties. Het onderhouden en beheren van deze installaties hebben een eigen aanpak. Doorgaans zijn het installaties gerelateerd aan de civiele techniek of wegenbouw. Het betreft buitenopstellingskasten en installaties die dikwijls aangesloten zijn op een kabelnetwerk van een netbeheerder of een ‘eigen kabelnet’. We kunnen u ondersteunen bij de organisatie van het onderhoud of aanleg van deze installaties als er te weinig capaciteit of kennis is de organisatie.

Onderhoudsplan en dagelijkse ondersteuning
We kunnen je adviseren bij het opstellen van het jaarlijks onderhoudsplan voor lamp vervanging, schilderwerk aan licht- en verkeerslichtmasten en nieuwbouwplannen. Naast de technische invulling bij meerjarenplannen, het opstellen van vervangingsplannen of onderhoudsbestekken is dagelijkse ondersteuning ook mogelijkheid. Tevens kan Infra Technical Support jouw partner zijn voor intermediair met omwonenden, bewoners en klachtenprocedures.

Ervaringen met projecten

  • Voor de EGD-gemeentes in Drenthe en Groningen is in 2011 en 2012 het eerste beheer contract opgesteld voor het beheer van de openbare verlichting van alle gemeentes.
  • Voor de gemeentes Oss, Dongen en Loon op Zand is het onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed.
  • In 2013 was de gemeente Uden opdrachtgever voor het vervangingsplan voor de straatverlichting van Volkel van HPLN naar LED.
  • Voor stichting Zozijn stelden we voor diverse deelprojecten het ontwerp en bestek op voor de aanleg van de terreinverlichting. Ook voor Keper infra stelden we de bouwrijp projecten van Wilp, Raalte, de herinrichting van het Hembrug terrein in Zaanstad en de reconstructie van de buitenruimte van het Crematorium Yarden in Rotterdam op.
  • Voor Waterpas Advies is het Brabantiaterrein in Waalre voorzien van een lichtontwerp.
  • Bollemeer in de gemeente Alphen-Chaam was een nieuwbouwwijk-project. Ook de inspectie van alle evenementen en marktkasten en alle feestverlichting installaties in de gemeente Bergen op Zoom zijn toevertrouwd aan de zorg van Infra Technical Support.

Ervaringen met dagelijkse onderhoud
Voor de technische ondersteuning en begeleiding van openbare verlichting in de gemeente Zundert namen we bijna 2 jaar het dagelijks onderhoud uit handen. Voor de gemeente Dongen is gedurende een kwartaal een vakspecialistische expertise geleverd voor het dagelijkse onderhoud.